• Zwroty i reklamacje

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania: Fomularz odstąpienia od umowy PDF
Formularz reklamacyjny do pobrania: Formularz reklamacyjny PDF

Przed przystąpieniem do złożenia reklamacji lub zwrotu towaru, prosimy o przesłanie wiadomości na adres : bok@lookway.pl  -
Wyślemy do Państwa instrukcję oraz adres na który należy wysłać towar.


ZWROTY:
-  Chcąc dokonać zwrotu  zacznij od wypełnienia Formularza odstąpienia od umowy znajdującego się powyżej.
Jeśli nie masz możliwości wydrukowania formularza prosimy napisać CZYTELNIE na czystej kartce wymagane informacje sugerując się wzorem z formularza.
Warunkiem do zwrotu jest również dowód zakupu (paragon lub faktura), który jest dołączany do każdego produktu.
- Zwracane produkty muszą być nowe i nieużywane oraz powinny posiadać metki.Szczególną uwagę prosimy zwrócić odsyłając produkty, które mogą łatwo ulec uszkodzeniu. Koszt wysyłki odsyłanego towaru leży po stronie osoby zwracającej produkt.
Środki pieniężne zostaną zwrócone w takiej samej formie jak przy zakupie towaru w ciągu 14 dni

REKLAMACJE:
- Aby dokonać reklamacji wypełniamy Formularz reklamacyjny znajdujący sie powyżej. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania formularza prosimy napisać CZYTELNIE na czystej kartce wymagane informacje sugerując się wzorem z formularza reklamacyjnego. Warunkiem złożenia reklamacji jest również dowód zakupu (paragon lub faktura), który jest dołączany do każdego produktu.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

            LOOKWAY MARIUSZ ŚWIRYDOWICZ, TOMASZ STARANOWICZ SPÓŁKA CYWILNA

Ukośna 11/2

15-836 Białystok

E-mail: Bok@lookway.pl 

 

Ja ____ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących towarów:______________

Data zawarcia umowy/dostawy:_________________________________________________

Imię i Nazwisko/Nazwa:______________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________

 

Podpis*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

            LOOKWAY MARIUSZ ŚWIRYDOWICZ, TOMASZ STARANOWICZ SPÓŁKA CYWILNA

Ukośna 11/2

15-836 Białystok

E-mail: Bok@lookway.pl 

 

Ja _______ niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących towarach:_____________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:______________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Wartość obniżenia ceny według żądania Klienta_____________________________________

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/